Boya Wang President

Boya Wang

President

Hongru Luo Vice President

Hongru Luo

Vice President

Jiaqi Qian Treasurer

Jiaqi Qian

Treasurer

Larry Hong Film Series

Larry Hong

Film Series

Denise Xu Academic Chair

Denise Xu

Academic Chair

Joseph Lap Social Chair

Joseph Lap

Social Chair

Charlotte Pu Marketing Chair

Charlotte Pu

Marketing Chair

Christy Chung Campus Events

Christy Chung

Campus Events