Shen Qiu.jpg
Image.png
Keying Xu.jpg

Co Founder

Shen Qiu

Operations Director

Keying Xu

Co Founder

Michelle Tan

 Alex Yang  Co-President

Alex Yang

Co-President

 Enshan Qu  Co-President

Enshan Qu

Co-President

 Renbo Tu  Vice President

Renbo Tu

Vice President

 Peter Wang  Academic Chair

Peter Wang

Academic Chair

 Mariel Sander  Campus Events

Mariel Sander

Campus Events

 Coco Ruan  Marketing

Coco Ruan

Marketing

 Roslyn Pan  Marketing

Roslyn Pan

Marketing

 Yi Zheng  Treasurer

Yi Zheng

Treasurer

 Lengyi Zhang  China Team Director

Lengyi Zhang

China Team Director

Senior Advisers: Denise Xu, Charlotte Pu, Icey Lin

City Directors: Alex Yang (China: Beijing and Shanghai), Roslyn Pan (Ma'anshan), Lengyi Zhang (Jiujiang), Antara Agarwal (Mumbai), Po Bodin (Thailand)